Ελληνικά
Σύνδεση

Σύνδεση

Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

www.digital-earth.edu.gr

Copernicus

Τι είναι το Copernicus

Το πρόγραμμα Copernicus είναι το μέχρι σήμερα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα παρατήρησης της Γης της Ευρώπης.Αποσκοπεί στην παροχή αξιόπιστης, έγκαιρης και εύκολα προσβάσιμης πληροφορίας για την βελτίωση διαχείρισης του περιβάλλοντος, την κατανόηση και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Digital History @ AUTh

Το Τμήμα φιλοδοξεί να αποτελέσει φορέα επιστημονικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών στο αντικείμενο της Ψηφιακής Ιστορίας, μέσω της ανάπτυξης επιμορφωτικών προγραμμάτων, της δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και της πραγματοποίησης έρευνας στον χώρο της Ψηφιακής Ιστορίας και των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου στη σχολική τάξη, αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου για συνεργασία με άλλο/α σχολεία, αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου σε δραστηριότητες εκτός τάξης, αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου σε συστήματα και περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης (LMSs),

ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αγαπητοί φίλοι και μέλη του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης, Από τον Οκτώβριο, το Κέντρο έχει μείνει χωρίς ιστοσελίδα λόγω προβλημάτων στον server στον οποίο αρχικά φιλοξενήθηκε, με ό,τι κακό μπορεί να σημαίνει αυτό για ένα εξειδικευμένο Κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας. Οι επόμενες κινήσεις προβλέπουν την ανάπτυξη νέας ιστοσελίδας σε server του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ

χάρτες
30%
εισηγήσεις
10%
Σχέδια μαθημάτων
40%
Το Κέντρο θα αποτελέσει αφορμή για την ανάπτυξη δικτύου που θα συμμετέχουν άτομα με διαφορετικό επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά με κοινά ενδιαφέροντα. Επιπλέον θα βοηθήσει στην συνεργασία μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης για την εξυπηρέτηση των στόχων της γεωγραφικής εκπαίδευσης. Θα αποτελέσει ένα χώρο επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε σχολεία εκτός Ελλάδας και θα τους υποστηρίζει στο έργο τους.
Η συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού, οι βάσεις δεδομένων αλλά και η υπάρχουσα τεχνολογία και τεχνογνωσία θα δώσει τις δυνατότητα στα μέλη του Κέντρου να προχωρήσουν σε δημοσιεύσεις του έργου που γίνεται στο Κέντρο σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, στην υποβολή προτάσεων για ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα (ελληνικά και ευρωπαϊκά) και στη συνεργασία με άλλα Κέντρα του εξωτερικού.
Από την ίδρυσή του το Κέντρο θα επιδιώξει τη συμμετοχή του σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια με σκοπό να προάγει το έργο του και να δείξει πως μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση και εδραίωση της διδασκαλίας της γεωγραφίας με ψηφιακά μέσα. Επιπλέον, στόχος του Κέντρου είναι η οργάνωση ετήσιου ή διετούς διεθνούς συνεδρίου με γενικό αντικείμενο την Γεωγραφική Εκπαίδευση καθώς και ελληνικών ημερίδων.

Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth ιδρύθηκε στις 08/6/12 μετά από έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης του digital-earth.eu Centre of Excellence του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Digital-earth (Comenius Network project)

Στόχοι του Κέντρου 1) να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών της ψηφιακής γεωγραφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και να κάνει ευρέως γνωστά τα αποτελέσματα από τη χρήση της 2) να συνδράμει στην διατήρηση και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής γεωγραφικής εκπαίδευσης

 

Σκοποί του Κέντρου α) να προωθήσει την ψηφιακή γεωγραφία στα αναλυτικά προγράμματα β) να κατασκευάζει, να διαχέει και να προσαρμόζει ψηφιακά εργαλεία για τη γεωγραφική εκπαίδευση γ) να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στην ψηφιακή γεωγραφία

 

Aπευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και σε στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιακή γεωγραφία στην εκπαίδευση, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Έρευνας, σε Κέντρα λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση.

Counter

Flag Counter

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 44 guests και κανένα μέλος

Εγγραφή στο Newsletter