Ελληνικά
Το Κέντρο θα αποτελέσει αφορμή για την ανάπτυξη δικτύου που θα συμμετέχουν άτομα με διαφορετικό επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά με κοινά ενδιαφέροντα. Επιπλέον θα βοηθήσει στην συνεργασία μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης για την εξυπηρέτηση των στόχων της γεωγραφικής εκπαίδευσης. Θα αποτελέσει ένα χώρο επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε σχολεία εκτός Ελλάδας και θα τους υποστηρίζει στο έργο τους.
Η συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού, οι βάσεις δεδομένων αλλά και η υπάρχουσα τεχνολογία και τεχνογνωσία θα δώσει τις δυνατότητα στα μέλη του Κέντρου να προχωρήσουν σε δημοσιεύσεις του έργου που γίνεται στο Κέντρο σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, στην υποβολή προτάσεων για ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα (ελληνικά και ευρωπαϊκά) και στη συνεργασία με άλλα Κέντρα του εξωτερικού.
Από την ίδρυσή του το Κέντρο θα επιδιώξει τη συμμετοχή του σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια με σκοπό να προάγει το έργο του και να δείξει πως μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση και εδραίωση της διδασκαλίας της γεωγραφίας με ψηφιακά μέσα. Επιπλέον, στόχος του Κέντρου είναι η οργάνωση ετήσιου ή διετούς διεθνούς συνεδρίου με γενικό αντικείμενο την Γεωγραφική Εκπαίδευση καθώς και ελληνικών ημερίδων.

Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth ιδρύθηκε στις 08/6/12 μετά από έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης του digital-earth.eu Centre of Excellence του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Digital-earth (Comenius Network project)

Στόχοι του Κέντρου 1) να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών της ψηφιακής γεωγραφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και να κάνει ευρέως γνωστά τα αποτελέσματα από τη χρήση της 2) να συνδράμει στην διατήρηση και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής γεωγραφικής εκπαίδευσης

 

Σκοποί του Κέντρου α) να προωθήσει την ψηφιακή γεωγραφία στα αναλυτικά προγράμματα β) να κατασκευάζει, να διαχέει και να προσαρμόζει ψηφιακά εργαλεία για τη γεωγραφική εκπαίδευση γ) να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στην ψηφιακή γεωγραφία

 

Aπευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και σε στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιακή γεωγραφία στην εκπαίδευση, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Έρευνας, σε Κέντρα λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 68 guests και κανένα μέλος

Εγγραφή στο Newsletter