Ελληνικά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2014 - 2015

Α/Α
Ημέρα/Τόπος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1
05/10/14
εκδόσεις
Κέντρο
Newsletter (5)
Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας
2
21/10/14
σεμινάριο
Κέντρο / 10οΔιεθνές Συνέδριο Γεωγραφίας

Προσυνεδριακό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα «το 

λογισμικό ArcGISOnLineστην 

εκπαίδευση»

 

  1. εκπαιδευτικοί Α/θμιας

  1. εκπαιδευτικοί Β/θμιας

3
22-24/10/14
συνέδριο
10οΔιεθνές Συνέδριο Γεωγραφίας
Παρουσία του Κέντρου στις συνεδρίες
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
4
25/11/14
επιμόρφωση

Κέντρο/Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.

Κεντρικής Μακεδονίας, 

Γραφείο Σχολικής 

Συμβούλου Π.Ε., 16ηςΠεριφέρειας Ν. 

Θεσσαλονίκης

Επιμορφωτική Ημερίδα «Ψηφιακό Σχολείο». 

Επιμόρφωση μεθέμα  «Η δικτυακή διάδραση ως 

εργαλείο για τη διδασκαλία της σχολικής γεωγραφίας»

 

 

75 εκπαιδευτικοί Α/θμιας

5
28-29/11/14
Σεμινάριοεργαστήριο

Κέντρο / Διεύθυνση 

Α/θμιας Εκπαίδευσης 

Ν. Λέσβου. Γραφείο 

Σχολικών 

Δραστηριοτήτων

Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα "Καινοτόμες δράσεις και Διδασκαλία της 

Γεωγραφίας με τη χρήση της διαδικτυακής χαρτογραφίας"

 

 

145 εκπαιδευτικοί Α/θμιας

6
16/12/14
σεμινάριο
Κέντρο / 11 Περιφέρεια Ν. Θεσσαλονίκης

«Ψηφιακός Γραμματισμός στο Σχολείο-Πρακτικές 

Εφαρμογές στην Τάξη»

50εκπαιδευτικοί Α/θμιας
 
7
08/1/15
εκδόσεις
Κέντρο
Newsletter (6) 
Όλα τα μέληκαι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας
8
20/2/15
Σεμινάριο
Κέντρο/21 Π.Ε. Θεσ/νίκης

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξης με θέμα  

«Η δικτυακή διάδραση ως εργαλείο για τη διδασκαλία της σχολικής γεωγραφίας»

80εκπαιδευτικοί
9
26/2/15
Σεμινάριο
Κέντρο / 10 Π.Ε. Θεσ/νίκης

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξης με θέμα  

«Η δικτυακή διάδραση ως εργαλείο για τη διδασκαλία της σχολικής γεωγραφίας»

72εκπαιδευτικοί
10
2-3/3/15
Σεμινάριο/εργαστήριο

Κέντρο/ Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ. 

Μακεδονίας /5ηΕκπαιδευτική 

Περιφέρεια Π.Ε. 

Κοζάνης /12οΔ.Σ. Κοζάνης

Η διαδικτυακή διάδραση ως εργαλείο για τη διδασκαλία 

της σχολικής γεωγραφίας: Η κατασκευή/χρήση 

διαδραστικού-διαδικτυακού 

χάρτη»

28εκπαιδευτικοί
11
7/3/15
Σεμινάριο/εργαστήριο
Κέντρο / Π.Ι. Κύπρου

Ημερίδα με τίτλο «Η σημασία, η καλλιέργεια και η 

υποστήριξη των Γεωγραφικών δεξιοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο».

80εκπαιδευτικοί
12
19/3/15
Σεμινάριο/εργαστήριο

Κέντρο / Διεύθυνση 

Β/θμιας εκπαίδευσης Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης/  ΕΚΦΕ Τούμπας

Η διαδικτυακή διάδραση ως εργαλείο για τη διδασκαλία 

της σχολικής γεωγραφίας: Η κατασκευή/χρήση 

διαδραστικού-διαδικτυακού 

χάρτη»

26 εκπαιδευτικοί Β/θμιας εκπαίδευσης
13
17/4/15
εκδόσεις
Κέντρο
7ο τεύχος του Newsletter
Όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας
14
07/5/15
εργαστήριο
Κέντρο / Δ.Σ. Δημητριτσίου
Κατασκευή χάρτη της πορείας του Κοσμά του Αιτωλού
21 μαθητές 6ηςΔημοτικού2 φοιτήτριες ΠΤΔΕ
15
19/5/15
σεμινάριο
Κέντρο/42 ο Δ.Σ. Λάρισας
Διαδραστικοί χάρτες στην εκπαίδευση
24 εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης
16
30/6/15
έκδοση
Κέντρο
Newsletter 8
Μέλη του Κέντρου, επισκέπτεςιστοσελίδες  

 

Επιπλέον, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-15, κατόπιν συνεργασίας του Κέντρου με φοιτητές και Δημοτικά σχολεία, ανήρτησε στην ιστοσελίδα του τους παρακάτω 19 διαδραστικούς ψηφιακούς χάρτες:

  1. 8 χάρτες ιστορικού περιεχομένου: α) 1οςΒαλκανικός πόλεμος, β) 2οςΒαλκανικός Πόλεμος, γ) Μικρασιατική εκστρατεία 1919-1921, δ) Μικρασιατική καταστροφή 1921-22, ε) 1οςΕλληνικός αποικισμός,  στ) 2οςΕλληνικός Αποικισμός, ζ) Α΄ Σταυροφορία,και η) Β΄ Σταυροφορία

  1. 7 χάρτες γεωγραφικού περιεχομένου: α)χάρτης τεχνικών έργων, β) χάρτης αρχαιολογικών χώρων, γ) πληθυσμιακός χάρτης Ελλάδας, δ)χάρτης συγκοινωνιακού δικτύου, ε) Κλιματολογικός χάρτης Ελλάδας, στ) παγκόσμιος χάρτης με τις ανθρώπινες απώλειες από σεισμούς σε κάθε κράτος από το 1970 έως και το 2008 και ζ) διαδραστικός χάρτης των ηφαιστείων και των επικέντρων των σεισμών από το 550 π.Χ. έως και το 2014 μ.Χ.

  1. 4σχολικοί χάρτες: α) Χάρτης του «κρυμμένου θησαυρού» από τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου Αγίας Παρασκευής Κοζάνης, β) Τουριστικός χάρτης της Αραβησσού από τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου Αραβησσού Πέλλας,  γ) παρουσίαση του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Καρδιάς Κοζάνης από τους μαθητές του 8ουΔημοτικού σχολείου Κοζάνηςκαιδ) Η πορείατου Κοσμά του Αιτωλού από τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου Δημητριτσίου Σερρών.

Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth ιδρύθηκε στις 08/6/12 μετά από έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης του digital-earth.eu Centre of Excellence του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Digital-earth (Comenius Network project)

Στόχοι του Κέντρου 1) να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών της ψηφιακής γεωγραφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και να κάνει ευρέως γνωστά τα αποτελέσματα από τη χρήση της 2) να συνδράμει στην διατήρηση και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής γεωγραφικής εκπαίδευσης

 

Σκοποί του Κέντρου α) να προωθήσει την ψηφιακή γεωγραφία στα αναλυτικά προγράμματα β) να κατασκευάζει, να διαχέει και να προσαρμόζει ψηφιακά εργαλεία για τη γεωγραφική εκπαίδευση γ) να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στην ψηφιακή γεωγραφία

 

Aπευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και σε στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιακή γεωγραφία στην εκπαίδευση, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Έρευνας, σε Κέντρα λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 85 guests και κανένα μέλος

Εγγραφή στο Newsletter