Ελληνικά

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α

Ημέρα/Τόπος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1

4/9/18

Έκδοση

Κέντρο

Newsletter no.21

Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες των σελίδων του Κέντρου

2

10/2018

Ιστοσελίδα

Κέντρο

Ιδρυση του Τμήματος της Ψηφιακής Ιστορικής Εκπαίδευσης

Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες των σελίδων του Κέντρου

3

Οκτώβριος 30 – Νοέμβριος 2, 2018

Συνέδριο

Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας

15ο Πανελήνιο Συνέδριο

Ø  210 άτομα

4

23-25/11/18

Συνέδριο

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας

Ø  150 άτομα

5

30/12/18

Έκδοση

Κέντρο

Newsletter no.22

Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες των σελίδων του Κέντρου

6

18/2/19

Σεμινάριο

Κέντρο / Α ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης

Σεμινάριο με θέμα «Κατασκευή ψηφιακών διαδραστικών χαρτών»

Μαθητές της Α Λυκείου, εκπαιδευτικοί

7

4/4/19

Έκδοση

Κέντρο

Newsletter no.23

Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες των σελίδων του Κέντρου

8

19-21/4/19

Συνέδριο

Ένωση Ελλήνων Φυσικών

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΕΦΕΤ

>150 άτομα

9

3/6/10

Εκδοση

Κέντρο

Newsletter no.24

Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες των σελίδων του Κέντρου

 
 

Κατασκευάστηκαν οι παρακάτω χάρτες:

1) Κουκουνάρα Μαρία (2019). Μικρασιατική εκστρατεία: https://arcg.is/1fOy1

2) Ζίζικα Αγάπη (2019): Σχολική διαρροή: http://arcg.is/uLGfi (για το Γυμνάσιο) και http://arcg.is/qC49n (για το Δημοτικό σχολείο)

3) Ηλιοπούλου Μαρία (2019): Διωγμός των Ποντίων από τον Ανατολικό Πόντο: http://arcg.is/1CeW1L

4) Κατσαρού Γεωργία (2019): Οι Ήπειροι και τα σύνορά τους: https://arcg.is/PePvK

5) Φαρφάρας Αθανάσιος (2019): Πληθυσμιακή μεταβολή στην Ελλάδα από το 1971 έως και το 2011: http://arcg.is/1meur (ανά δεκαετία) και http://arcg.is/1n0L5i (μεταξύ των δεκαετιών)

 

 

Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth ιδρύθηκε στις 08/6/12 μετά από έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης του digital-earth.eu Centre of Excellence του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Digital-earth (Comenius Network project)

Στόχοι του Κέντρου 1) να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών της ψηφιακής γεωγραφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και να κάνει ευρέως γνωστά τα αποτελέσματα από τη χρήση της 2) να συνδράμει στην διατήρηση και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής γεωγραφικής εκπαίδευσης

 

Σκοποί του Κέντρου α) να προωθήσει την ψηφιακή γεωγραφία στα αναλυτικά προγράμματα β) να κατασκευάζει, να διαχέει και να προσαρμόζει ψηφιακά εργαλεία για τη γεωγραφική εκπαίδευση γ) να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στην ψηφιακή γεωγραφία

 

Aπευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και σε στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιακή γεωγραφία στην εκπαίδευση, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Έρευνας, σε Κέντρα λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 58 guests και κανένα μέλος