ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013 - 2014

Α/Α Ημέρα/Τόπος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1 30/9/13 Εκδόσεις Κέντρο / Marathon Data Systems Βιβλίο Τεύχος 1: Οι χάρτες  
2 7-8-9/10/13 Σεμινάριο Κέντρο / Marathon Data Systems

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Α/θμιας εκπαίδευσης νομού Φλώρινας

19 δάσκαλοι
3 9-10/10/13 Παρουσίαση

Κέντρο/Κέντρο

Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης Λέσβου

Παρουσίαση του Κέντρου σε εκπαιδευτικούς του νομού Λέσβου Περίπου 100 εκπαιδευτικοί
4 11/10/13 Εκδόσεις Κέντρο 1ο τεύχος Newsletter Όλα τα μέλη του Κέντρου
5 14-15-16/10/13 Σεμινάριο Κέντρο / Marathon Data Systems

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Α/θμιας εκπαίδευσης νομού Κοζάνης

10 δάσκαλοι
6 4-5-6/-11/13 Σεμινάριο Κέντρο / Marathon Data Systems

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Α/θμιας εκπαίδευσης νομού Γρεβενών

16 δάσκαλοι
7 18-19-20/11/13 Σεμινάριο Κέντρο / Marathon Data Systems

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Α/θμιας εκπαίδευσης νομού Καστοριάς

12 δάσκαλοι
8 02-03-04/12/13 Σεμινάριο Κέντρο / Marathon Data Systems

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Α/θμιας εκπαίδευσης νομού Κατερίνης

15 δάσκαλοι
9 16-17-18/12/13 Σεμινάριο Κέντρο / Marathon Data Systems

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Α/θμιας εκπαίδευσης νομού

15 δάσκαλοι