Ελληνικά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2015 - 2016

Α/Α
Ημέρα/Τόπος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1
16/9/15
σεμινάριο
Κέντρο / Γυμνάσιο Πολυκάστρου Κιλκίς

Επιμορφωτική Ημερίδα «Η διαδικτυακή ψηφιακή

χαρτογραφία στην

εκπαίδευση»

25 καθηγητές μέσης εκπαίδευσης
2
Οκτώβριος 2015
έκδοση
Κέντρο
Newsletter 9
Κάθε ενδιαφερόμενος
3
Νοέμβριος 14-19
workshop
Κέντρο / Ελβετικό Κέντρο

Workshop 5 ημερών /

Ελλάδα

6 άτομα από το Ελβετικό Κέντρο

Γεωγραφίας και 3 άτομα από το Ελληνικό

4
Ιανουάριος, 10, 2016
έκδοση
Κέντρο
Newsletter10
Κάθε ενδιαφερόμενος
5
13 και 20 Φεβρουάριος 2016
σεμινάριο
Κέντρο/Αρσάκειο Δημοτικό σχολείο

"Τα Γεωγραφικά

Συστήματα

Πληροφοριών

(GIS) και η

Διαδικτυακή Χαρτογραφία

στην υπηρεσία της εκπαίδευσης"

16 εκπαιδευτικοί
6
Μάρτιος, 25, 2016
έκδοση
Κέντρο
Newsletter11
Κάθε ενδιαφερόμενος
7
Μάιος, 3-7, 2016
workshop
Κέντρο / Ελβετικό Κέντρο

Workshop  5 ημερών /

Ελβετία

6 άτομα από κάθε Κέντρο
8
Ιούνιος, 9, 2016
Συνάντηση
Κέντρο / Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Παρουσίση

Κέντρου / πρόταση συνεργασίας

Διευθύντρια, ομάδα αρχαιολόγων
9
Ιούνιος
Έκδοση
Κέντρο
Newsletter 12
Κάθε ενδιαφερόμενος
 
 
 
 
 
 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 κατασκευάστηκαν οι παρακάτωνδιαδραστικοί χάρτες οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Κέντρου στην κατηγορία “Χάρτες”

  1. Διαδραστικός χάρτης της Ελληνικής Επανάστασης 1821-1830 ο οποίος περιέχει όλα τα γεγονότα που αναφέρονται στα σχολικά βιβλία.

  1. Διαδραστικός χάρτης που περιέχει όλες τις πορείες που έκαναν οι Πόντιοι κατά τον διωγμό τους από τον Πόντο προς την Ελλάδα και τους χώρους εγκατάστασής τους στην Ελλάδα.

  1. Διαδραστικός χάρτης με όλες τις εκστρατείες και μάχες των Ναπολεόντειων Πολέμων.

  1. Διαδραστικός χάρτης που περιέχει όλες τις εκστρατείες  των Περσών κατά των Ελλήνων, τις μάχες και λοιπές πληροφορίες που αφορούν τους Περσικούς Πολέμους και την Περσική αυτοκρατορία.

  1. Διαδραστικός χάρτης που περιέχει την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλες τις Αλεξάνρειες που ίδρυσε αλλά και τα βασίλεια των απογόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου όπως διαμορφώθηκαν μετά τον θάνατό του.

Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth ιδρύθηκε στις 08/6/12 μετά από έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης του digital-earth.eu Centre of Excellence του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Digital-earth (Comenius Network project)

Στόχοι του Κέντρου 1) να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών της ψηφιακής γεωγραφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και να κάνει ευρέως γνωστά τα αποτελέσματα από τη χρήση της 2) να συνδράμει στην διατήρηση και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής γεωγραφικής εκπαίδευσης

 

Σκοποί του Κέντρου α) να προωθήσει την ψηφιακή γεωγραφία στα αναλυτικά προγράμματα β) να κατασκευάζει, να διαχέει και να προσαρμόζει ψηφιακά εργαλεία για τη γεωγραφική εκπαίδευση γ) να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στην ψηφιακή γεωγραφία

 

Aπευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και σε στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιακή γεωγραφία στην εκπαίδευση, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Έρευνας, σε Κέντρα λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 71 guests και κανένα μέλος