Ελληνικά

Μνημεία Θεσσαλονίκης

Featured
Σχέδια Μαθημάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+
Θεματικός Κύκλος: Φροντίζω το Περιβάλλον
ΘΕΜΑ: ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ηλικιακή ομάδα: Ε’ Δημοτικού

Συνοπτική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου
Το παρόν διδακτικό σενάριο είναι μία πρόταση αξιοποίησης της ψηφιακής πλατφόρμας διαδραστικών ψηφιακών χαρτών του ArcGIS Online (https://www.arcgis.com/) και εντάσσεται στον τομέα της «Παγκόσμιας και τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς» της ενότητας «Φροντίζω το Περιβάλλον». Το σενάριο έχει τίτλο «Τα μνημεία της Θεσσαλονίκης», τα οποία αποτυπώνονται στη δωρεάν διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα ArcGIS Online σε επάλληλα επίπεδα: μνημεία της ρωμαϊκής, της βυζαντινής και της οθωμανικής περιόδου. Παρουσιάζονται, επίσης, τα τείχη της Θεσσαλονίκης (τα σωζόμενα τμήματα, αλλά και τα κατεστραμμένα). Σε χωριστό επίπεδο, παρουσιάζονται τα μνημεία των παραπάνω ιστορικών περιόδων τα οποία είναι ενταγμένα στα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Τέλος, παρουσιάζονται σημαντικοί χώροι συγκεκριμένης γειτονιάς ενός σχολείου.
Το κάθε μνημείο τοποθετείται στον ψηφιακό χάρτη δίνοντας τις βασικές πληροφορίες γι’ αυτό, είτε μέσω σύντομου κειμένου είτε μέσω εξωτερικών συνδέσμων.
Οι μαθητές/τριες γνωρίζουν τα μνημεία της Θεσσαλονίκης σε κάθε ιστορική περίοδο, αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους δίνει η ψηφιακή πλατφόρμα και δημιουργούν αντίστοιχους δικούς τους ψηφιακούς χάρτες. Όλα αυτά γίνονται σε ένα συνεργατικό πλαίσιο εργασίας κατά το οποίο οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν ποικίλες δεξιότητες: ψηφιακές, αναζήτησης πληροφοριών, συνεργασίας, μεταγνώση.

Σχέδιο Εργασίας

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

 

 

Βοηθήματα Εργαστηρίων

 

 

Last modified onΔευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 17:57
(0 votes)
Read 77 times
Login to post comments

Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth ιδρύθηκε στις 08/6/12 μετά από έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης του digital-earth.eu Centre of Excellence του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Digital-earth (Comenius Network project)

Στόχοι του Κέντρου 1) να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών της ψηφιακής γεωγραφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και να κάνει ευρέως γνωστά τα αποτελέσματα από τη χρήση της 2) να συνδράμει στην διατήρηση και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής γεωγραφικής εκπαίδευσης

 

Σκοποί του Κέντρου α) να προωθήσει την ψηφιακή γεωγραφία στα αναλυτικά προγράμματα β) να κατασκευάζει, να διαχέει και να προσαρμόζει ψηφιακά εργαλεία για τη γεωγραφική εκπαίδευση γ) να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στην ψηφιακή γεωγραφία

 

Aπευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και σε στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιακή γεωγραφία στην εκπαίδευση, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Έρευνας, σε Κέντρα λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 74 guests και κανένα μέλος