Ελληνικά

 • Κατηγορία: Uncategorised
 • Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 07 Ιανουαρίου 2016 09:37
 • Γράφτηκε από τον/την Νίκος Λαμπρινός
 • Εμφανίσεις: 5818

Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth ιδρύθηκε στις 08/6/12 μετά από έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης του digital-earth.eu Centre of Excellence του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Digital-earth (Comenius Network project). Υπεύθυνος λειτουργίας του Κέντρου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, Νίκος Λαμπρινός με συνεργάτιδα την Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας του Παν/μίου Αιγαίου Κατερίνα Κλωνάρη. Η έδρα του Κέντρου είναι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράρτημα του Κέντρου λειτουργεί στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λέσβο.

 

Η σχέση του Κέντρου με τα δύο Πανεπιστήμια του δίνει τη δυνατότητα δωρεάν σύνδεσης με μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξένων βιβλιοθηκών και πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών εκδόσεων και περιοδικών. Το Κέντρο λειτουργεί με τη βοήθεια εθελοντών που στελεχώνουν τα επιμέρους τμήματα του Κέντρου.

Το προσωπικό είναι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί σπουδαστές και φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ, του Τμήματος Γεωγραφίας του Παν/μίου Αιγαίου και άλλων Σχολών.

Σκοποί του Κέντρου

α) Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλα Κέντρα Αριστείας του δικτύου digital-earth.eu

β) να προωθεί τις ιδέες του δικτύου και να συμβάλλει ώστε να μπορέσουν τα Αναλυτικά Προγράμματα γεωγραφίας των βαθμίδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης να ενσωματώσουν την ψηφιακή γεωγραφία

γ) να παρέχει επαγγελματικής φύσης συμβουλές στα μέλη του

δ) να κατασκευάζει, να διαχέει και να προσαρμόζει ψηφιακά εργαλεία που βοηθούν στην καλύτερη διδασκαλία της γεωγραφίας στην εκπαίδευση

ε) ως επιστημονικό Κέντρο να υποστηρίζει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κατασκευάζοντας προϊόντα και παρέχοντας υπηρεσίες απαραίτητες για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς

στ) να αποτελέσει τον κόμβο σύνδεσης μεταξύ Κέντρων Ειδίκευσης (centreofexpertise)  

ζ) να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ ανεξάρτητων Κέντρων Ειδίκευσης

η) να αναπτύξει ένα υποστηρικτικό σύστημα για τα Κέντρα Ειδίκευσης

θ) να προσφέρει υπηρεσίες, σχετικές με τα ενδιαφέροντά του, σε όσους τις ζητήσουν

ι) να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς που θα ενδιαφερθούν σε τεχνικές που χρησιμοποιούνται από την ψηφιακή τεχνολογία στην γεωγραφία.

Στόχοι του Κέντρου

 1. να τονίσει τα αποτελέσματα του projectdigital-earth.eu
 2. να αποτελέσει ισότιμο μέλος του δικτύου των CoE
 3. να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών της ψηφιακής γεωγραφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και να κάνει ευρέως γνωστά τα αποτελέσματα από τη χρήση της
 4. να συνδράμει στην διατήρηση και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής γεωγραφικής εκπαίδευσης.
 5. να επιδιώξει την παρουσία της ψηφιακής γεωγραφίας στα Α.Π. και στην ανάδειξη της.
 6. να παράγει έργο προς διευκόλυνση των μελών του στις επαγγελματικές τους ασχολίες

Που απευθύνεται

 1. στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 2. σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιακή γεωγραφία στην εκπαίδευση
 3. σε στελέχη της εκπαίδευσης
 4. σε επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς συλλόγους διαφόρων ειδικοτήτων
 5. σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Έρευνας
 6. σε Κέντρα λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση
 7. σε οποιονδήποτε ζητήσει την επιστημονική του βοήθεια

Δομή του Κέντρου

 

Το Κέντρο απαρτίζεται από επί μέρους τμήματα: Οι στόχοι κάθε τμήματος αποτελούν μέρος των στόχων του Κέντρου. Κάθε τμήμα θα έχει ένα υπεύθυνο που θα παρακολουθεί και θα καθοδηγεί τα υπόλοιπα μέλη.

Οι υπεύθυνοι των τμημάτων αποτελούν τη διευθύνουσα ομάδα (steeringgroup).

Τα τμήματα αυτά είναι:

Α. Τμήμα Ψηφιακής Τεχνολογίας

Β. Τμήμα Ανάπτυξης και Εφαρμογών Διδασκαλίας

Γ. Τμήμα Μετάφρασης και Δημοσιεύσεων

Δ. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Μελών

Ε. Τμήμα Εκδόσεων

Τα τμήματα Α, Β και Γ θα μπορούν να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό με την κατασκευή, προώθηση και εφαρμογή ψηφιακών εκπαιδευτικών υλικών και μεθόδων. Ειδικά το τμήμα Γ θα φροντίζει για τη μετάφραση από και προς τα Ελληνικά σημαντικών κειμένων ώστε να γίνονται γνωστά σε Έλληνες και ξένους εκπαιδευτικούς.

Το τμήμα Δ θα αναλάβει τις επαφές και την ενημέρωση τρίτων για τις συνεργασίες και ενέργειες που κάνει το Κέντρο με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, με ερευνητικά Ινστιτούτα και Ινστιτούτα εκπαίδευσης, με τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης και με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Επιπλέον θα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με όλα τα άλλα Κέντρα στην Ευρώπη και την επικοινωνία με τα Μέλη του Κέντρου. Επίσης, θα αναλάβει όλη την αρχειοθέτηση των μελών του Κέντρου και την επικοινωνία σε συνεργασία με το τμήμα Ψηφιακής Τεχνολογίας. Ως μέλη θα μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι ασχολούνται με τη διδασκαλία της γεωγραφίας (φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου φορέα).

Τέλος θα είναι υπεύθυνο για την ανεύρεση προτάσεων για χρηματοδότηση έρευνας και διδασκαλίας από εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνής πόρους.

Το τμήμα Ε θα είναι αρμόδιο για όλες τις εκδόσεις του Κέντρου σε αναλογική ή/και σε ψηφιακή μορφή .

Τα τμήματα αυτά έχουν ήδη στελεχωθεί με εκπαιδευτικούς που έχουν προσφερθεί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση και εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

Δικτύωση και Συνεργασίες

Το Κέντρο θα αποτελέσει αφορμή για την ανάπτυξη δικτύου που θα συμμετέχουν άτομα με διαφορετικό επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά με κοινά ενδιαφέροντα. Επιπλέον θα βοηθήσει στην συνεργασία μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης για την εξυπηρέτηση των στόχων της γεωγραφικής εκπαίδευσης. Θα αποτελέσει ένα χώρο επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε σχολεία εκτός Ελλάδας και θα τους υποστηρίζει στο έργο τους.

Ήδη υπάρχουν αρχικές συμφωνίες για μελλοντική συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Centrefor Research and Technology Hellas / Information Technologies Institute) και του EaRSEL (European Association of Remote Sensing Laboratories) Education Department.

Δραστηριότητες

Ενημερωτικές συγκεντρώσεις

Το Κέντρο θα καλεί τα μέλη του αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις οι οποίες θα αφορούν: α) ανάπτυξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ψηφιακή γεωγραφία στα σχολεία και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, β) πρωτοβουλίες του κέντρου, γ) διεθνή νέα και πρωτοβουλίες μέσα από διεθνείς συνεργασίες.

Workshops

Θα οργανώνει Workshops με εθνική ή και διεθνή συμμετοχή με θέματα που θα αφορούν την ανάπτυξη ικανοτήτων των συμμετεχόντων με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων που θα έχουν κατασκευαστεί από το Κέντρο, από μέλη του Κέντρου ή από άλλα Ευρωπαϊκά Κέντρα. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να υπάρχει συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης για όσους δεν θα μπορούν να συμμετέχουν μέσω φυσικής παρουσίας

Έρευνα – Συνεργασία – Δημοσιεύσεις

Η συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού, οι βάσεις δεδομένων αλλά και η υπάρχουσα τεχνολογία και τεχνογνωσία θα δώσει τις δυνατότητα στα μέλη του Κέντρου να προχωρήσουν σε δημοσιεύσεις του έργου που γίνεται στο Κέντρο σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, στην υποβολή προτάσεων για ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα (ελληνικά και ευρωπαϊκά) και στη συνεργασία με άλλα Κέντρα του εξωτερικού.

Συνέδρια

Από την ίδρυσή του το Κέντρο θα επιδιώξει τη συμμετοχή του σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια με σκοπό να προάγει το έργο του και να δείξει πως μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση και εδραίωση της διδασκαλίας της γεωγραφίας με ψηφιακά μέσα. Επιπλέον, στόχος του Κέντρου είναι η οργάνωση ετήσιου ή διετούς διεθνούς συνεδρίου με γενικό αντικείμενο την Γεωγραφική Εκπαίδευση καθώς και ελληνικών ημερίδων.

titloforos eng

Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth ιδρύθηκε στις 08/6/12 μετά από έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης του digital-earth.eu Centre of Excellence του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Digital-earth (Comenius Network project)

Στόχοι του Κέντρου 1) να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών της ψηφιακής γεωγραφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και να κάνει ευρέως γνωστά τα αποτελέσματα από τη χρήση της 2) να συνδράμει στην διατήρηση και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής γεωγραφικής εκπαίδευσης

 

Σκοποί του Κέντρου α) να προωθήσει την ψηφιακή γεωγραφία στα αναλυτικά προγράμματα β) να κατασκευάζει, να διαχέει και να προσαρμόζει ψηφιακά εργαλεία για τη γεωγραφική εκπαίδευση γ) να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στην ψηφιακή γεωγραφία

 

Aπευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και σε στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιακή γεωγραφία στην εκπαίδευση, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Έρευνας, σε Κέντρα λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 85 guests και κανένα μέλος

Εγγραφή στο Newsletter