Ελληνικά

Οι παρακάτω χάρτες παρουσιάζουν τις κατοικημένες περιοχές (πόλεις / χωριά) στην Ελλάδα ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και χωρισμένες ανά υψομετρική ζώνη σύμφωνα με τον διαχωρισμό σε:

Περισσότερα: Οικισμοί Ελλάδας ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και υψομετρική ζώνη

Υποκατηγορίες

Οικισμοί Ελλάδας ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και υψομετρική ζώνη

Οι  χάρτες παρουσιάζουν τις κατοικημένες περιοχές (πόλεις / χωριά) στην Ελλάδα ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και χωρισμένες ανά υψομετρική ζώνη σύμφωνα με τον διαχωρισμό σε:

 0 – 250 μ.           Πεδινή ζώνη

250 – 500 μ.       Ημιπεδινή (ημιορεινή) ζώνη

500 – 750 μ.       Ορεινή ζώνη

> 750 μ.                Πολύ ορεινή ζώνη

Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth ιδρύθηκε στις 08/6/12 μετά από έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης του digital-earth.eu Centre of Excellence του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Digital-earth (Comenius Network project)

Στόχοι του Κέντρου 1) να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών της ψηφιακής γεωγραφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και να κάνει ευρέως γνωστά τα αποτελέσματα από τη χρήση της 2) να συνδράμει στην διατήρηση και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής γεωγραφικής εκπαίδευσης

 

Σκοποί του Κέντρου α) να προωθήσει την ψηφιακή γεωγραφία στα αναλυτικά προγράμματα β) να κατασκευάζει, να διαχέει και να προσαρμόζει ψηφιακά εργαλεία για τη γεωγραφική εκπαίδευση γ) να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στην ψηφιακή γεωγραφία

 

Aπευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και σε στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιακή γεωγραφία στην εκπαίδευση, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Έρευνας, σε Κέντρα λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 86 guests και κανένα μέλος