Πληθυσμιακή μεταβολή στην Ελλάδα από το 1971 έως και το 2011: http://arcg.is/1meur (ανά δεκαετία) Κατασκευάστηκε από τον  Αθανάσιο Φαρφάλα (2019) στα πλαίσια της διπλωματικής του εργασίας.