Ελληνικά

Οι παρακάτω χάρτες παρουσιάζουν τις κατοικημένες περιοχές (πόλεις / χωριά) στην Ελλάδα ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και χωρισμένες ανά υψομετρική ζώνη σύμφωνα με τον διαχωρισμό σε:

 0 – 250 μ.           Πεδινή ζώνη

250 – 500 μ.       Ημιπεδινή (ημιορεινή) ζώνη

500 – 750 μ.       Ορεινή ζώνη

> 750 μ.                Πολύ ορεινή ζώνη

 

     Κρήτης https://arcg.is/1PP0C8

     Νησιών Αιγαίου https://arcg.is/i8OiS

     Νησιών Ιονίου https://arcg.is/0zzbXO

     Πελοποννήσου https://arcg.is/0qWCHa0

     Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας https://arcg.is/b1uDn0

       Ηπείρου https://arcg.is/ej08L

       Αττικής https://arcg.is/1fKqO8

       Μακεδονίας https://arcg.is/1yGrS0

       Θράκης https://arcg.is/0uXXLq 

       Θεσσαλίας https://arcg.is/1eTmin  

 

Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth ιδρύθηκε στις 08/6/12 μετά από έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης του digital-earth.eu Centre of Excellence του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Digital-earth (Comenius Network project)

Στόχοι του Κέντρου 1) να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών της ψηφιακής γεωγραφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και να κάνει ευρέως γνωστά τα αποτελέσματα από τη χρήση της 2) να συνδράμει στην διατήρηση και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής γεωγραφικής εκπαίδευσης

 

Σκοποί του Κέντρου α) να προωθήσει την ψηφιακή γεωγραφία στα αναλυτικά προγράμματα β) να κατασκευάζει, να διαχέει και να προσαρμόζει ψηφιακά εργαλεία για τη γεωγραφική εκπαίδευση γ) να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στην ψηφιακή γεωγραφία

 

Aπευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και σε στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιακή γεωγραφία στην εκπαίδευση, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Έρευνας, σε Κέντρα λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 67 guests και κανένα μέλος