Ελληνικά

Στη διεύθυνση https://arcg.is/iCjDi μπορείτε να βρείτε ένα διαδραστικό χάρτη που περιέχει όλα τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο (μετακινήσεις, μάχες, σημεία, Μακρά τείχη, συμμαχίες κ.λπ.). Ο χάρτης κατασκευάστηκε από την Μαρία Παύλου (2018), στα πλαίσια της πτυχιακής της εργασίας στο ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, με τη συνδρομή του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης.

Στη διεύθυνση http://arcg.is/1WDUBxx μπορείτε να βρείτε ένα διαδραστικό χάρτη που περιέχει όλες τις εκστρατείες των Περσών κατά των Ελλήνων, τις μάχες και λοιπές πληροφορίες που αφορούν τους Περσικούς Πολέμους και την Περσική αυτοκρατορία. Ο χάρτης κατασκευάστηκε από την Κασιανή Ιλιάδου (2016), στα πλαίσια της πτυχιακής της εργασίας στο ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, με τη συνδρομή του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης.

Περισσότερα: Περσικοί Πόλεμοι

Στη διεύθυνση http://arcg.is/244QPfM μπορείτε να βρείτε ένα διαδραστικό χάρτη που περιέχει την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλες τις Αλεξάνρειες που ίδρυσε αλλά και τα βασίλεια των απογόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου όπως διαμορφώθηκαν μετά τον θάνατό του. Ο χάρτης κατασκευάστηκε από την Γεωργία Καρανταγλή (2016), στα πλαίσια της πτυχιακής της εργασίας στο ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, με τη συνδρομή του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης.

Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth ιδρύθηκε στις 08/6/12 μετά από έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης του digital-earth.eu Centre of Excellence του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Digital-earth (Comenius Network project)

Στόχοι του Κέντρου 1) να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών της ψηφιακής γεωγραφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και να κάνει ευρέως γνωστά τα αποτελέσματα από τη χρήση της 2) να συνδράμει στην διατήρηση και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής γεωγραφικής εκπαίδευσης

 

Σκοποί του Κέντρου α) να προωθήσει την ψηφιακή γεωγραφία στα αναλυτικά προγράμματα β) να κατασκευάζει, να διαχέει και να προσαρμόζει ψηφιακά εργαλεία για τη γεωγραφική εκπαίδευση γ) να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στην ψηφιακή γεωγραφία

 

Aπευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και σε στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιακή γεωγραφία στην εκπαίδευση, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Έρευνας, σε Κέντρα λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 66 guests και κανένα μέλος