Στη διεύθυνση http://arcg.is/244QPfM μπορείτε να βρείτε ένα διαδραστικό χάρτη που περιέχει την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλες τις Αλεξάνρειες που ίδρυσε αλλά και τα βασίλεια των απογόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου όπως διαμορφώθηκαν μετά τον θάνατό του. Ο χάρτης κατασκευάστηκε από την Γεωργία Καρανταγλή (2016), στα πλαίσια της πτυχιακής της εργασίας στο ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, με τη συνδρομή του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης.