Στη διεύθυνση http://arcg.is/1WDUBxx μπορείτε να βρείτε ένα διαδραστικό χάρτη που περιέχει όλες τις εκστρατείες των Περσών κατά των Ελλήνων, τις μάχες και λοιπές πληροφορίες που αφορούν τους Περσικούς Πολέμους και την Περσική αυτοκρατορία. Ο χάρτης κατασκευάστηκε από την Κασιανή Ιλιάδου (2016), στα πλαίσια της πτυχιακής της εργασίας στο ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, με τη συνδρομή του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης.