Στη διεύθυνση https://arcg.is/iCjDi μπορείτε να βρείτε ένα διαδραστικό χάρτη που περιέχει όλα τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο (μετακινήσεις, μάχες, σημεία, Μακρά τείχη, συμμαχίες κ.λπ.). Ο χάρτης κατασκευάστηκε από την Μαρία Παύλου (2018), στα πλαίσια της πτυχιακής της εργασίας στο ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, με τη συνδρομή του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης.