Μικρασιατική εκστρατεία: https://arcg.is/1fOy1.Ο χάρτης κατασκευάστηκε από την Κουκουνάρα Μαρία (2019) στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας στο ΠΤΔΕ, ΑΠΘ.