Ελληνικά

Στην διεύθυνση http://arcg.is/2kxeUPK υπάρχει ένας χάρτης τεσσάρων επιπέδων, με τα τρία πρώτα να απεικονίζουν τις μεγάλες μεταναστεύσεις των Ελλήνων τις περιόδους 1903-1920, 1945-1977, 2010- σήμερα και το τελευταίο να εμπεριέχει στοιχεία με τον πληθυσμό του απόδημου Ελληνισμού  σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο χάρτης κατασκευάστηκε από τον Γιάννη Ελευθεριάδη, φοιτητή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, στην Κατεύθυνση "Θετικές Επιστήμες και οι Διδακτικές τους"

 

Στη διεύθυνση http://arcg.is/22pydrC μπορείτε να βρείτε ένα διαδραστικό χάρτη που περιέχει όλες τις πορείες που έκαναν οι Πόντιοι κατά τον διωγμό τους από τον Πόντο προς την Ελλάδα. Ο χάρτης κατασκευάστηκε από την Κυριακή Κοταρίδου, Δασκάλα με τη συνδρομή του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης.

Το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital-earth ιδρύθηκε στις 08/6/12 μετά από έγκριση της επιτροπής αξιολόγησης του digital-earth.eu Centre of Excellence του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Digital-earth (Comenius Network project)

Στόχοι του Κέντρου 1) να βοηθήσει στην προώθηση των σκοπών της ψηφιακής γεωγραφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και να κάνει ευρέως γνωστά τα αποτελέσματα από τη χρήση της 2) να συνδράμει στην διατήρηση και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής γεωγραφικής εκπαίδευσης

 

Σκοποί του Κέντρου α) να προωθήσει την ψηφιακή γεωγραφία στα αναλυτικά προγράμματα β) να κατασκευάζει, να διαχέει και να προσαρμόζει ψηφιακά εργαλεία για τη γεωγραφική εκπαίδευση γ) να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στην ψηφιακή γεωγραφία

 

Aπευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και σε στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιακή γεωγραφία στην εκπαίδευση, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Έρευνας, σε Κέντρα λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 75 guests και κανένα μέλος